Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế: Sự phát triển của năng lượng sạch đã giảm hiệu quả mức tăng phát thải các-bon toàn cầu

2022-11-11 14:47:01(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 27) đang diễn ra tại Ai Cập, Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế Pha-tin Bi-rôn (Fatil Birol) trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã cho biết, mức tăng phát thải các-bon toàn cầu năm nay sẽ được kiểm soát dưới 1%. Việc phát triển và ứng dụng của các công nghệ năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hy-đrô, v,v, đã giảm hiệu quả mức tăng phát thải các-bon toàn cầu.

Ông Bi-rôn cho biết, hiện nay, toàn cầu có khoảng một nửa ô-tô năng lượng mới đến từ Trung Quốc, Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo.

Ông Bi-rôn cho biết, trong lĩnh vực ứng phó biển đối khí hậu cần khuyến khích càng nhiều đầu tư năng lượng sạch vào các nước đang phát triển, mong các nước phát triển có thể thực hiện cam kết huy động vốn về ứng phó biển đổi khí hậu.

Biên tập viên:Kiều Quân