Trung ương Trung Quốc nghiên cứu bố trí 20 biện pháp ưu hóa công tác phòng chống dịch bệnh

2022-11-11 09:34:32(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/11, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp hội nghị, nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19, nghiên cứu bố trí 20 biện pháp tiếp tục ưu hóa công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp.

Hội nghị nêu rõ, tình hình phòng, chống dịch bệnh vẫn cam go, cần duy trì định lực chiến lược, làm tốt các công tác phòng, chống dịch bệnh một cách khoa học và chính xác.

Hội nghị nhấn mạnh cần kiên định bất di bất dịch kiên trì nhân dân trên hết, mạng sống trên hết, kiên định bất di bất dịch thực hiện sách lược chung “ngặn chặn ngoại nhập, siết chặt trong nước”, kiên định bất di bất dịch quán triệt phương châm “không COVID-19 năng động”, quy hoạch tổng thể hiệu quả cao việc phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội.

Hội nghị nêu rõ, cần dốc hết sức bảo đảm tốt các dịch vụ sản xuất và sinh hoạt cho quần chúng nhân dân, tận khả năng giữ gìn trật tự sản xuất và làm việc bình thường. Cần làm tốt công tác tiêm chủng vắc-xin cho các nhóm đối tượng trọng điểm.

Biên tập viên:Kiều Quân