Lần đầu tiên trên thế giới! Lúa nước lần đầu tiên đơm bông trên Trạm không gian Trung Quốc

2022-11-09 15:00:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Trong tủ thí nghiệp sinh thái sự sống trên Trạm không gian Trung Quốc, kể từ khi được  bơm chất dinh dưỡng vào cuối tháng 7, lúa nước trên vũ trụ đã trải qua nảy mầm, sinh trưởng, và bước vào giai đoạn trưởng thành và đã đơm bông, đây là bông gạo đầu tiên trên quốc tế được đơm bông trên vũ trụ.

Hiện nay, lúa nước vũ trụ đã bước vào giai đoạn chín muồi, bước tiếp theo sẽ thu thập các loại giống và lá, mang về trái đất và tiến hành nghiên cứu sâu hơn.

Biên tập viên:Kiều Quân