Ngày Đô thị thế giới

2022-11-01 14:46:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 31/10 là Ngày Đô thị thế giới. Những năm qua, Trung Quốc dốc sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao đô thị hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng của người dân trên các phương diện kinh tế, xã hội, sinh thái, văn hóa, v.v., đã đóng góp "kinh nghiệm Trung Quốc" cho phát triển đô thị thế giới.

Biên tập viên:Thanh Đóa