Hội nghị Thượng đỉnh In-tơ-nét thế giới 2022 sẽ diễn ra tại Ô Trấn từ ngày 9-11/11

2022-10-31 15:01:40(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Thượng đỉnh In-tơ-nét thế giới 2022 với chủ đề “Cùng xây dựng thế giới In-tơ-nét, cùng sáng tạo tương lai số, chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng”sẽ diễn ra tại Ô trấn, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang từ ngày 9-11/11.

Hội nghị Thượng đỉnh Ô Trấn lần này là hội nghị thường niên lần đầu tiên sau khi thành lập Tổ chức quốc tế Hội nghị In-tơ-nét thế giới, sẽ có 2000 đại biểu đến từ chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, cơ quan các ngành nghề, công ty In-tơ-nét Trung Quốc và nước ngoài, cơ quan tham vấn các trường đại học của hơn 120 nước và vùng lãnh thổ triển khai giao lưu xoay quanh chủ đề hội nghị thông qua hình thức trực tuyến hoặc ngoại tuyến, đóng góp ý kiến và trí tuệ cho việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng.

Biên tập viên:Thanh Đóa