Học giả Việt Nam Nguyễn Xuân Cường: Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc cung cấp tham khảo cho sự phát triển của các nước khác

2022-10-28 13:59:34(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Cường cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử công kiên thoát nghèo, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, đang xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc. Những thành tựu phát triển mà hiện đại hoá kiểu Trung Quốc giành được đã mang lại phúc lợi to lớn cho nhân dân Trung Quốc, sự phát triển và phồn vinh của Trung Quốc đã cung cấp sự tham khảo quan trọng cho các nước đưa ra quyết sách kinh tế, thực hiện phát triển và phồn vinh.

Ông Nguyễn Xuân Cường cho rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chìa khóa cho những thành tựu to lớn trong phát triển của Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa