Bảo hiểm điều dưỡng hộ lý dài hạn đã bao phủ 145 triệu người tại 49 thành phố trên cả nước Trung Quốc

2022-10-26 12:16:10(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất, kiện toàn hệ thống an sinh xã hội đa cấp bao phủ toàn dân, điều phối thành thị và nông thôn, công bằng và thống nhất, an toàn và quy phạm, bền vững. Trong đó xác định rõ, xây dựng chế độ bảo hiểm điều dưỡng hộ lý dài hạn.

Với tỷ lệ già hóa dân số ngày càng gia tăng, tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc có hơn 40 triệu người cao tuổi thiểu năng hoặc thiểu năng một phần,họ cần dịch vụ chăm sóc cuộc sống và điều dưỡng, hộ lý ở mức độ khác nhau. Từ năm 2016, Trung Quốc bắt đầu triển khai thí điểm xây dựng chế độ bảo hiểm điều dưỡng, hộ lý dài hạn, hiện nay chế độ bảo hiểm này đã bao phủ 145 triệu người tại 49 thành phố trên cả nước, lũy kế có 1,72 triệu người được hưởng bảo hiểm điều dưỡng, hộ lý dài hạn.

Biên tập viên:Vũ Minh