Ngân hàng Phát triển mới sẽ dốc sức cung cấp giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững cho các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển

2022-10-26 13:49:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/10, Ngân hàng Phát triển mới và Bộ Tài chính Trung Quốc tổ chức hội thảo, đi sâu thảo luận chiến lược tổng thể giai đoạn 2022-2026 của Ngân hàng Phát triển mới. Chiến lược này đã xác định rõ trong 5 năm tới, Ngân hàng Phát triển mới sẽ dốc sức trở thành ngân hàng phát triển đa phương dẫn đầu toàn cầu, định hướng giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững cho nác nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

 

  Ngân hàng Phát triển mới là ngân hàng phát triển đa phương do các nước Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng khởi xướng. Kể từ năm 2015 thành lập đến nay, Ngân hàng Phát triển mới đã phê duyệt hơn 90 dự án, với tổng vốn cho vay đạt khoảng 32 tỷ đô-la Mỹ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa