Điều tra dư luận cho thấy, quan điểm phát triển của Trung Quốc được thanh niên toàn cầu đồng thuận cao

2022-10-24 18:55:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, quan điểm hiện đại hóa của Trung Quốc đã nhận được sự công nhận rộng rãi của thanh niên được hỏi trên toàn cầu. Một cuộc điều tra dư luận với đối tượng điều tra là 4.700 thanh niên dưới 30 tuổi ở 30 nước trên thế giới cho thấy, 84,7% người được hỏi công nhận con đường phát triển phải xuất phát từ tình hình đất nước mình, cho rằng hiện đại hóa không có mô hình cố định và tiêu chuẩn phù hợp với mọi nước. 80,1% thanh niên được hỏi trên thế giới tán thành quan điểm phát triển “Lấy nhân dân làm trung tâm” do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất, ca ngợi hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa thực hiện sự cùng giàu của toàn thể nhân dân.

Cuộc điều tra dư luận toàn cầu mang tên “Trung Quốc trên hành trình mới” này là do cơ quan tham vấn của Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN) thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Viện Nghiên cứu quản lý đất nước và sinh thái dư luận thuộc trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cùng khởi xướng, 4.700 người được hỏi đến từ 30 nước ở 5 châu lục. Trong đó, có 40% thanh niên đến từ các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, v.v., có 60% thanh niên đến từ các nước đang phát triển như Kê-ni-a, Ni-giê-ri-a, Pa-ki-xtan, In-đô-nê-xi-a, Pê-ru, Ác-hen-ti-na, v.v.

Trong cuộc điều tra, thanh niên toàn cầu đánh giá cao những phát triển của Trung Quốc trong 10 năm qua. Trong đó, 78,9% người được hỏi đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc trong 10 năm qua; 83,1% người được hỏi cho rằng Trung Quốc thu được tiến bộ to lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ; 74,1% người được hỏi cho rằng vị thế quốc tế của Trung Quốc đang tăng liên tục; 79,1% người được hỏi cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đáng được nhân dân Trung Quốc tin cậy.

Báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tạo dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, 84,2% người được hỏi đến từ các nước đang phát triển và 79,5% người được hỏi đến từ các nước phát triển đồng thuận với quan điểm này. 83,5% người được hỏi đồng thuận với các giá trị chung toàn nhân loại gồm “Hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do” được đề cập trong Báo cáo; 84,5% người được hỏi đồng thuận với Sáng kiến phát triển Toàn cầu do Trung Quốc đề ra. Ngoài ra, 84,2% người được hỏi đồng thuận với lập trường “Kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền với mọi hình thức” được viết trong Báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX.

Biên tập viên:Vũ Minh