Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cu-ba nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

2022-10-24 14:06:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/10, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng Un, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cu-ba Diaz-Canel đã gửi điện mừng hoặc thư mừng, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khoá XX.

Tổng Bí thư Kim Châng Un cho biết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục gánh vác trọng trách lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã thể hiện sự tin cậy, ủng hộ và mong đợi của toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Tôi mong cùng  đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thuận theo yêu cầu của thời đại, cùng trù tính dẫn dắt quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc mở ra tương lai tốt đẹp hơn nữa, dốc sức thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại xã hội chủ nghĩa của hai nước không ngừng phát triển lên phía trước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam hết sức coi trọng và đánh giá cao mối quan tâm chân thành và đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đối với lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như quan hệ Việt - Trung. Tôi luôn coi trọng cao và sẵn sàng cùng đồng chí tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các cấp, các ban ngành và các địa phương hai bên quán triệt thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định, không ngừng bước lên tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn cho lợi ích lâu dài căn bản của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Thoong-lun Xi-xu-lít cho biết, tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc anh em sẽ quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không ngừng giành được thành tựu vĩ đại mới trong chặng đường mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai và giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Chủ tịch Diaz-Canel cho biết, chúc đồng chí sức khỏe dồi dào và giành được thành tựu to lớn mới trên cương vị quan trọng và cao cả này. Xin gửi tới đồng chí và thông qua đồng chí xin gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc cái ôm anh em và lời chào cao cả nhất .

Biên tập viên:Sảnh Hoa