Thông cáo Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

2022-10-23 13:03:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/10, Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX diễn ra tại Bắc Kinh.

Tham dự hội nghị có 203 ủy viên chính thức, 168 ủy viên dự khuyết. Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương dự thính hội nghị.

Đồng chí Tập Cận Bình chủ trì hội nghị và có bài phát biểu quan trọng sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội nghị đã bầu ra các thành viên Bộ Chính trị, các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; theo đề cử của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, thông qua danh sách Ban Bí thư Trung ương, quyết định các thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương; phê chuẩn danh sách Bí thư, Phó Bí thư và các thành viên Ban Thường vụ được bầu ra tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX.

Các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị gồm các đồng chí Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy.

Biên tập viên:Duy Hoa