Trung Quốc mong hệ thống Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tăng cường kết nối với các sáng kiến phát triển quan trọng

2022-10-21 15:15:56(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/10, tại Hội nghị đối thoại giữa Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc và nước thành viên, Đại biện lâm thời của Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh phát biểu cho biết, Trung Quốc nêu ra Sáng kiến Phát triển toàn cầu, tuyên bố các biện pháp quan trọng như thành lập “Quỹ Phát triển toàn cầu và Hợp tác Nam – Nam”, tăng cường đầu tư cho Quỹ Hòa bình và Phát triển Trung Quốc – Liên Hợp Quốc. Hoan nghênh hệ thống phát triển và các tổ chức thường trú của Liên Hợp Quốc căn cứ theo lĩnh vực ưu tiên của các nước, nghiên cứu đề xuất các ý kiến xoay quanh lĩnh vực trọng điểm của các sáng kiến, tăng cường kết nối, triển khai hợp tác thiết thực, tăng thêm động lực mới cho đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030.

Biên tập viên:Thu Nguyệt