Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Quyết tâm thi hành chủ nghĩa đa phương thực sự của Trung Quốc sẽ không thay đổi

2022-10-20 14:44:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 19/10 cho biết, cho dù tình hình quốc tế biến đổi ra sao, quyết tâm thi hành chủ nghĩa đa phương thực sự của Trung Quốc sẽ không thay đổi, sự nỗ lực hoàn thiện quản trị toàn cầu sẽ không thay đổi, hành động thúc đẩy hợp tác đa phương sẽ không thay đổi.

Khi trả lời phóng viên về vấn đề Trung Quốc nhìn nhận thế nào đối với vị thế và vai trò của mình trong quản trị toàn cầu, ông Uông Văn Bân cho biết, kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Trung Quốc đã tham gia vào việc cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu với mức độ chưa từng có, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới tôn trọng lẫn nhau, công bằng chính nghĩa, hợp tác cùng thắng, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Kiều Quân