Nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình bao hàm văn hoá và trí tuệ Trung Quốc

2022-10-20 14:23:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Trung Quốc Lý Quân Như đăng bài viết cho biết, nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình bao hàm văn hoá và trí tuệ Trung Quốc.

Bài cho biết, tại Trung Quốc, sau khi cử tri bầu ra đại biểu nhân dân theo luật pháp, quần chúng nhân dân cũng có thể phản ánh yêu sách của mình và đề xuất ý kiến về lập pháp thông qua “Ngôi nhà chung của đại biểu nhân dân” được đặt tại các phố phường và các “Trạm liên lạc đại biểu nhân dân” ở các cộng đồng dân cư.

Chủ thể tham dự chính trị của Trung Quốc không phải là chính đảng hoặc người đại diện nào đó, mà là bản thân quần chúng người dân.

 Bài viết cho biết, dân chủ là giá trị chung của toàn nhân loại, cũng là giá trị cốt lõi chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất. Nếu ép buộc nước khác thực thi hình thức dân chủ như họ, bản thân cách làm này đã là hành vi ngang ngược phi dân chủ.

Biên tập viên:Thu Nguyệt