Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Thúc đẩy xây dựng quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại đã trở thành ngọn cờ sáng chói dẫn dắt trào lưu thời đại

2022-10-19 15:02:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/10, khi giải thích ý nghĩa của quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại đối với thế giới hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, thế giới hiện nay đang chịu tác động của dịch bệnh, suy thoái kinh tế và nỗi đau của xung đột và chiến tranh, quan điểm xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại là một sự đáp trả mạnh mẽ đối với dòng chảy ngược tách rời và cắt chuỗi liên kết, lập “nhóm nhỏ” tập đoàn chính trị, v.v., cho thấy hết sức quý báu và đã trở thành ngọn cờ sáng chói dẫn dắt trào lưu thời đại, chỉ ra phương hướng tiến lên cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Ông Uông Văn Bân cho biết, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại đã nhận được sự đánh giá cao độ và hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng quốc tế, đã thực hiện nhiều bước nhảy vọt từ “một người lĩnh xướng” đến “nhiều người hợp xướng”.

Biên tập viên:Thu Nguyệt