Bình luận: Cung cấp đầy đủ lương thực tại Trung Quốc có lợi cho an ninh lương thực thế giới

2022-10-16 13:50:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong lịch sử, Trung Quốc từng gặp khó khăn về vấn đề lương thực trong thời gian dài. Trong thời kỳ đầu nước Trung Hoa mới thành lập, Ngoại trưởng Mỹ thời bấy giờ là ông Acheson từng nói: “Chính phủ các triều đại Trung Quốc đều không giải quyết được vấn đề cơm ăn của người Trung Quốc. Chính quyền của Đảng Cộng sảng cũng không giải quyết được vấn đề này.” nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dựa vào sức mình, người dân Trung Quốc đã  cơ bản thực hiện được việc tự cung tự cấp lương thực. Năm 2021, tổng sản lượng lương thực của Trung Quốc vượt 680 triệu tấn, tổng sản lượng lương thực Trung Quốc đã 7 năm liền duy trì trên mức 650 triệu tấn, hiện nay lương thực bình quân đầu người của Trung Quốc đạt 484 kg, cao hơn mức an toàn lương thực của thế giới.

Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề lương thực là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một lấy việc giải quyết tốt vấn đề cơm ăn của 1,4 tỷ dân làm nhiệm vụ hàng đầu trong sự phát triển của Trung Quốc. Là một nước với dân số chiếm 1/5 thế giới nhưng đất canh tác chỉ chiếm 9% thế giới, bảo đảm an ninh lương thực là một đề tài muôn thủa đối với Trung Quốc. Nhiều năm qua, nhất là kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc trước sau như một lấy việc an ninh lương thực làm công việc hàng đầu trong quản lý đất nước, kiên trì lấy lương thực từ đất, lấy lương thực từ công nghệ, thực thi chế độ bảo vệ đất canh tác nghiêm ngặt nhất, thúc đẩy khoa học công nghệ ngành công nghiệp hạt giống tự lập tự cường, nguồn hạt giống có thể tự chủ kiểm soát, tăng cường toàn diện năng lực sản xuất, lưu thông phân phối và dự trữ lương thực, trình độ bảo đảm an ninh lương thực đã được nâng cao rõ rệt. “Báo cáo triển vọng nông nghiệp Trung Quốc 2022-2031” cho thấy, trong 10 năm tới, ngũ cốc Trung Quốc sẽ cơ bản tự cung tự cấp, ấn toàn tuyệt đối về khẩu phần lương thực có thể bảo đảm chắc chắn.

Trung Quốc không những bảo đảm bát cơm cho bản thân, còn tích cực đảm đương nghĩa quốc tế của một nước lớn, hợp tác với các tổ chức quốc tế như Chương trình lương thực thế giới, v,v, tích cực tham gia việc quản trị an ninh lương thực toàn cầu, không ngừng đóng góp trí tuệ và sức mạnh của Trung Quốc vào vấn đề lương thực thế giới hiện nay, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Đại sứ Hội nghị thượng đỉnh lương thực Liên Hợp Quốc Kalibata cho biết, “Trung Quốc đã quản lý rất tốt về tồn kho lương thực của mình, không những bảo đảm việc tự cung tự cấp lương thực cho người dân Trung Quốc, cũng góp phần vào an ninh lương thực của người dân thế giới.”

Trung Quốc là nước đang phát triển viện trợ vốn nhiều nhất, cử chuyên gia nhiều nhất và triển khai dự án nhiều nhất trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Nhiều năm qua, Trung Quốc cử các nhóm chuyên gia đến đông đảo các nước đang phát triển như Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-li-pin, Phi-di, Madagascar, Cu-ba, v,v, giải dạy kỹ thuật trồng trọt cho nông dân địa phương, thiết thực giúp đỡ các nước đang phát triển nâng cao năng lực bảo đảm an ninh lương thực của mình. Hiện nay, Trung Quốc đã triển khai hợp tác nông nghiệp với hơn 140 nước và vùng lãnh thổ, phổ biến hơn 1.000 công nghệ nông nghiệp cho các nước đang phát triển, thúc đẩy hoa màu của địa phương trung bình tăng 30-60%.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thành lập quỹ tín dụng hợp tác Nam-Nam tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực xoá đói giảm nghèo, sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực. Trung Quốc còn tích cực tham gia chương trình viện trợ lương thực do Liên Hợp Quốc khởi xướng, ủng hộ Chương trình Lương thực thế giới thành lập kho dự trữ và đầu mối ứng phó khẩn cấp nhân đạo toàn cầu, còn thông qua việc thành lập các doanh nghiệp nông nghiệp và lương thực xuyên quốc gia tại địa phương, thúc đẩy kinh tế lương thực địa phương phát triển. Kể từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã cung cấp hơn 30 nghìn tấn lương thực viện trợ khẩn cấp cho những nước đang phát triển có nhu cầu. Sáng kiến phát triển toàn cầu do Trung Quốc đề xuất còn đưa vấn đề an ninh lương thực vào lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác toàn cầu, mục đích chính là để càng nhiều người tránh khỏi mối đe doạ của đói nghèo.

Năm 2011, Tổng Giám đốc Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc đã có bài viết nêu rõ: “Khi tôi đến thăm các nơi trên thế giới, mọi người hỏi tôi tại sao tràn đầy tin xoá bỏ nghèo đói trong thế hệ của chúng tôi, Trung Quốc chính là đáp án của tôi.”

Kho lương thực đầy đủ thì thiên hạ thái bình. Trung Quốc đã giải quyết vấn đề cơm ăn sẽ tiếp tục đoàn kết hợp tác với các nước, không ngừng nỗ lực vì an ninh lương thực thế giới, có những đóng góp mới vào việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Kiều Quân