Khai mạc trực tuyến Hội chợ Hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 132 – số doanh nghiệp tham dự hội chợ tăng vọt

2022-10-16 15:08:50(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội chợ Hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 132 với chủ đề “kết nối tuần hoàn kép trong nước và quốc tế”, ngày 15/10 đã khai mạc trực tuyến, hơn 35 nghìn doanh nghiệp tham dự hội chợ, tăng gần 10 nghìn doanh nghiệp so với lần trước, hơn 3 triệu 60 nghìn sản phẩm được trưng bày trực tuyến, lập mức cao kỷ lục.

Biên tập viên:Kiều Quân