Nhân sĩ Hồng Công và Ma Cao Trung Quốc: Mong đợi hội nhập tốt hơn vào cục diện lớn phát triển đất nước

2022-10-16 11:49:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhân sĩ các giới Hồng Công và Ma Cao, Trung Quốc bày tỏ mong đợi Đại hội Đảng lần thứ 20 chỉ rõ phương hướng mới cho Hồng Công và Ma Cao hội nhập tốt hơn vào cục diện lớn phát triển đất nước.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lý Gia Siêu cho biết, Trung ương quan tâm tình hình ở Hồng Công, đã thực thi “Luật An ninh quốc gia ở Hồng Công”, hoàn thiện chế độ bầu cử ở Hồng Công, khiến “một nước hai chế độ” đi vững đi xa về mặt hệ thống cơ chế là hết sức quan trọng.

Nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Ma Cao Khưu Đình Bưu cho biết hết sức mong đợi và tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội Đảng lần thứ 20 nhất định sẽ dẫn dắt Ma Cao phát huy sở trưởng của mình, phục vụ cho nhu cầu của đất nước, tham gia chuẩn xác và hội nhập vào việc xây dựng Vùng Vịnh lớn, Khu Hợp tác đặc biệt Thâm Quyến – Sán Đầu, thực hiện sự phát triển lâu dài, phồn thịnh và ổn định.

Biên tập viên:Kiều Quân