Ma Cao có kế hoạch sửa đổi luật công nhận tiền kỹ thuật số là đồng tiền pháp định

2022-10-15 14:44:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 14/10, Chính quyền Đặc khu Hành chính Ma Cao, Trung Quốc công bố thông tin, cho biết đã hoàn thành thảo luận dự án luật “Chế độ pháp lý về xác định và phát hành đồng tiền” sửa đổi, dự án luật liên quan sẽ chuyển Hội đồng Lập pháp xem xét và thảo luận.

Được biết, do Sắc lệnh số 7/95/M quy phạm chế độ phát thành đồng tiền hiện nay đã có hiệu lực hơn 27 năm, nhằm hoàn thiện chế độ pháp lý về xác định và phát hành đồng tiền, kết nối với chế độ pháp lý và môi trường kinh tế của nội địa Trung Quốc và Hồng Công, Chính quyền Đặc khu Ma Cao xây dựng dự án luật “Chế độ pháp lý về xác định và phát hành đồng tiền”.

Biên tập viên:Kiều Quân