Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và kiến thức về giao thông bền vững quốc tế Trung Quốc

2022-10-14 15:33:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/10, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và kiến thức về giao thông bền vững quốc tế Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, đẩy mạnh giao thông toàn cầu phát triển bền vững, thúc đẩy toàn cầu kết nối với nhau, có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo ổn định và thông suốt của logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế thế giới. Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và kiến thức về giao thông bền vững quốc tế Trung Quốc là biện pháp quan trọng ủng hộ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc nguyện cùng các nước tận dụng đầy đủ nền tảng này, thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực giao thông, đóng góp cho đẩy mạnh Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Duy Hoa