Lớp học Thiên Cung – Nước có thể ôm trọn quả bi sắt không?

2022-10-14 14:38:51(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Quả bi sắt có thể nổi trên mặt nước không? Đây là vấn đề mà trên trái đất rất dễ trả lời, nhưng ở trên vũ trụ lại không chắc lắm.

Mới đây, tại  Lớp học Thiên Cung thứ 3 trên Trạm không gian Trung Quốc, phi hành gia Lưu Dương của tàu vũ trụ Thần Châu 14 không những khiến một viên bi sắt nổi trên quả bóng nước, hơn nữa còn phát hiện một số hiện tượng kỳ lạ hơn!

Biên tập viên:Thiên Thư