Con số nói lên bát cơm Trung Quốc

2022-10-14 14:16:49(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 16/10 là Ngày Lương thực thế giới, an ninh lương thực là sự đảm bảo quan trọng cho hòa bình và phát triển của thế giới. 10 năm qua, Trung Quốc kiên trì đứng trên phương châm tự cung tự cấp cơ bản lương thực bảo đảm trong nước, thực hiện chế độ đất trồng nghiêm khắc nhất, năng lực sản xuất lương thực không ngừng được tăng cường. Trung Quốc dựa vào sức lực của bản thân để bưng bát cơm của mình, đây vừa là thành tựu đạt được trong phát triển của người dân Trung Quốc, cũng đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực thế giới.


Biên tập viên:Thiên Thư