Trung Quốc dốc sức chuẩn bị cho nhiệm vụ xây dựng Trạm không gian tiếp theo

2022-10-12 12:07:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Phóng viên Tân Hoa xã từ Văn phòng Chương trình Hàng không Vũ trụ có người lái Trung Quốc được biết, tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y6 thực hiện nhiệm vụ mang theo tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 đã được vận chuyển an toàn đến Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương vào ngày 11/10. Tiếp theo, tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y6 và tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 trước đó đã vận chuyển đến sẽ được lắp ráp tổng thể và thử nghiệm ở bãi phóng theo dự định.

Hiện nay, công tác xây dựng Trạm không gian đã bước vào giai đoạn nước rút. Theo kế hoạch, trước cuối năm nay, Trung Quốc sẽ hoàn thành 4 nhiệm vụ gồm: phóng mô-đun thí nghiệm mang tên “Mộng Thiên”, phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5, phóng tàu vũ trụ Thần Châu 15, tàu vũ trụ Thần Châu 14 quay trở lại Trái đất, hoàn thành xây dựng Trạm không gian.

Tính đến nay, thời gian sống và làm việc trên Trạm không gian của phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã quá bán; phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 15 đang khẩn trương tập luyện; các thí nghiệm khoa học trên vũ trụ được đẩy mạnh vững chắc, thu được thành quả mang tính giai đoạn.

Biên tập viên:Duy Hoa