Bộ Thương mại Trung Quốc trả lời về việc Mỹ nâng cấp kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc và điều chỉnh “danh sách chưa được xác minh” về kiểm soát xuất khẩu

2022-10-11 14:31:56(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:


Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ nâng cấp kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc trong các lĩnh vực như chế tạo chất bán dẫn và máy tính tiên tiến. Đồng thời, trong quá trình xoá 9 thực thể Trung Quốc khỏi “danh sách chưa được xác minh”, lại đưa thêm 31 thực thể Trung Quốc vào danh sách này.

Về việc này, ngày 10/10, Người Phát ngôn Báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc trả lời cho biết, với sự nỗ lực chung trong giai đoạn trước của hai bên Trung Quốc và Mỹ, 9 thực thể Trung Quốc cuối cùng được xoá khỏi danh “sách chưa được xác minh”, được doanh nghiệp hai nước Trung Quốc và Mỹ hoan nghênh.

Nhưng đồng thời, Mỹ lại đưa thêm 31 thực thể Trung Quốc vào “danh sách chưa được xác minh”, đây là cách làm bá quyền điển hình trong lĩnh vực khoa học công nghệ, không chỉ trái với tinh thần hợp tác của hai bên, bất chấp sự thật hợp tác giữa hai bên, mà còn cản trở nghiêm trọng hoạt động thương mại bình thường giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ, phá hoại nghiêm trọng quy tắc thị trường và trật tự thương mại quốc tế, đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp toàn cầu, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.

Biên tập viên:Thiên Thư