Học giả nổi tiếng Anh cho biết: Những thành tựu của Trung Quốc đạt được trên nhiều lĩnh vực trong thập kỷ qua đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ và ghi nhận rộng rãi

2022-10-10 14:52:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/9, trong cuộc phỏng vấn độc quyền của phóng viên Đài chúng tôi, ông Martin Jacques, nhà nghiên cứu cấp cao, học giả nổi tiếng của Trường Đại học Cambridge, Anh cho biết, trong 10 năm qua, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu phát triển đáng được mọi người ghi nhận trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, v.v. được cộng đồng quốc tế ủng hộ và ghi nhận rộng rãi. Lâu nay, Trung Quốc đã thể hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một nước lớn, với mục tiêu thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, Trung Quốc đã đề xuất nhiều sáng kiến như "Một vành đai,một con đường", đóng góp trí tuệ của Trung Quốc vào thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ông Martin Jacques chỉ rõ,bên cạnh xóa nghèo cùng cực một cách toàn diện, nền kinh tế Trung Quốc đã tiếp tục tăng trưởng. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc cũng đã thực hiện sự chuyển đổi từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Ông Martin Jacques nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nêu trên, Trung Quốc còn rất nỗ lực đối phó với dịch Covid-19, có thể coi là mẫu mực của thế giới.

Biên tập viên:Dung Dung