Trung Quốc phóng thành công vệ tinh khám phá Mặt trời mang tên “Khoa Phụ-1” – Trong thời gian tới sẽ chia sẻ toàn bộ dữ liệu khoa học với người dùng toàn cầu

2022-10-10 13:09:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 7 giờ 43 phút ngày 9/10, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc phóng thành công Đài quan sát Mặt trời dựa trên không gian tiên tiến mang tên “Khoa Phụ-1” bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D, vệ tinh này đã lên quỹ đạo, nhiệm vụ phóng thu được thành công tốt đẹp.

“Khoa Phụ-1” là vệ tinh chuyên khám phá Mặt trời do nhà khoa học vật lý Mặt trời Trung Quốc tự chủ đề xuất, giúp Trung Quốc thực hiện sự đột phá mang tính vượt bậc trong lĩnh vực vệ tinh khám phá Mặt trời dựa trên không gian. Nhà khoa học trưởng của dự án vệ tinh “Khoa Phụ-1”, Nghiên cứu viên của Đài Thiên văn Tử Kim Sơn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, ông Cam Vị Quần cho biết, “Khoa Phụ-1” sẽ tạo sự hỗ trợ về dự báo thời tiết không gian tiềm ẩn nguy hiểm ảnh hưởng đến các hoạt động khoa học công nghệ tiên tiến như hàng không vũ trụ, viễn thông, dẫn đường, v.v. của loài người.

Ông Cam Vị Quần cho biết, sau khi lên quỹ đạo và thử nghiệm trên quỹ đạo trong một thời gian, vệ tinh này sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Ông cho biết, vệ tinh này sẽ tạo ra khoảng 500GB dữ liệu mỗi ngày, những dữ liệu này sẽ được chia sẻ với toàn cầu sau khi được xử lý bằng hệ thống ứng dụng khoa học và hệ thống nâng đỡ trên mặt đất.

Biên tập viên:Duy Hoa