Trung Quốc xuất bản và phát hành cuốn “Tuyển tập trình bày của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về quản lý Đảng theo quy định”

2022-10-08 14:12:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/10, cuốn “Tuyển tập trình bày của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về quản lý Đảng theo quy định” do Viện Nghiên cứu lịch sử Đảng và văn hiến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên soạn, mới đây do Nhà xuất bản Văn hiến Trung ương xuất bản, phát hành trên cả nước.

Kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII, Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh, quản lý Đảng theo quy định toàn diện, hình thành hệ thống pháp lý trong Đảng khá hoàn thiện, trình độ khoa học hóa, chế độ hóa và quy phạm hóa việc xây dựng Đảng được nâng cao rõ rệt.

Cuốn “Tuyển tập trình bày của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về quản lý Đảng theo quy định” chia làm 10 chuyên đề gồm 400 trích đoạn đến từ hơn 180 văn hiến quan trọng như bài tham luận và bài phát biểu của đồng chí Tập Cận Bình trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2012 đến ngày 17/6/2022. Trong đó có một số nội dung trình bày là lần đầu tiên được công khai.

 

Biên tập viên:Dung Dung