Trung Quốc có thêm 4 địa danh được đưa vào Danh sách Di sản Công trình Tưới tiêu Thế giới

2022-10-07 15:02:43(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Các cánh đồng nổi trên mặt nước ở Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/10, bốn địa danh Trung Quốc gồm: Hệ thống thủy lợi Thông Tế Yển ở tỉnh Tứ Xuyên; các cánh đồng nổi trên mặt nước ở Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô; Hệ thống tưới tiêu Tùng Cổ ở Tùng Dương, tỉnh Chiết Giang; Ruộng bậc thang Thượng Bảo ở Tùng Nghĩa, tỉnh Giang Tây, được đưa vào Danh sách Di sản Công trình Tưới tiêu Thế giới đợt 9 năm 2022.

Hệ thống thủy lợi Thông Tế Yển ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Phóng viên từ Bộ Thủy lợi được biết, cộng thêm 4 địa danh này, Trung Quốc đã có 30 địa danh được đưa vào Danh sách Di sản Công trình Tưới tiêu Thế giới.

Hệ thống tưới tiêu Tùng Cổ ở Tùng Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Các dịa danh khác cũng được đưa vào Danh sách Di sản Công trình Tưới tiêu Thế giới đợt 9 còn có 15 địa danh của các nước Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, I-rắc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xri Lan-ca, v.v. Tính đến nay, tổng cộng có 140 địa danh của 18 nước được đưa vào Danh sách Di sản Công trình Tưới tiêu Thế giới.

Ruộng bậc thang Thượng Bảo ở Tùng Nghĩa, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Biên tập viên:Hạ Vi