Cầu treo dây văng ở vùng núi có khẩu độ lớn nhất thế giới

2022-10-06 16:55:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cầu Kim An vượt sông Kim Sa ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có khẩu độ của nhịp chính 1.386 mét, là cầu treo dây văng ở vùng núi có khẩu độ lớn nhất thế giới ngày nay, giống như một cầu vồng bắc qua sông Kim Sa. Sau khi khánh thành và thông xe, thời gian di chuyển giữa hai bờ sông Kim Sa đã từ 1 giờ rút ngắn xuống còn 1 phút, tạo thuận lợi cho người dân địa phương.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc cải tạo và xây dựng gần 100.000 km đường trục chính, kết nối vùng nghèo khó với bên ngoài, dẫn dắt gần 100 triệu người thoát nghèo cùng cực.

Biên tập viên:Duy Hoa