Nhà khoa học Trung Quốc thực hiện thí nghiệm truyền dẫn thời gian và tần số với độ chính xác cao trong không gian tự do có độ cao 100 km

2022-10-06 16:32:59(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Phóng viên Tân Hoa xã từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc được biết, nhóm nghiên cứu khoa học Trung Quốc lần đầu tiên trên thế giới thực hiện thí nghiệm truyền dẫn thời gian và tần số với độ chính xác cao trong không gian tự do có độ cao 100 km, độ ổn định truyền dẫn thời gian đạt femto giây, độ ổn định truyền dẫn tần số vượt 4E-19 (tương đương sai số ở đồng hồ sau khoảng 100 tỷ năm không vượt quá 1 giây), đáp ứng được yêu cầu truyền dẫn thời gian của đồng hồ quang học chính xác nhất trên thế giới hiện nay.

Thí nghiệm này do ê-kíp Viện sĩ Phan Kiến Vĩ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và nhiều đơn vị hợp tác cùng thực hiện, thành quả liên quan được đăng trên trang mạng tạp chí học thuật quốc tế “Tự nhiên”.

Nhiều biên tập viên của tạp chí “Tự nhiên” cho biết, nghiên cứu này thực hiện sự đột phá quan trọng trong lĩnh vực truyền dẫn thời gian và tần số quang học với cự ly xa trong không gian tự do từ hành tinh đến Trái đất, sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến nghiên cứu vật lý học cơ bản như thăm dò vật chất tối, kiểm nghiệm hằng số vật lý cơ bản, kiểm nghiệm Thuyết tương đối, v.v.

Biên tập viên:Duy Hoa