Chuyên gia Việt Nam: Xứng đáng với tên gọi “Chủ nghĩa Mác Trung Quốc đương đại” được đúc kết từ thực tiễn Trung Quốc thời đại mới

2022-10-05 08:30:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi được thành lập đến nay, luôn kiên trì kết hợp giữa những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác với tình hình thực tế cụ thể của Trung Quốc, từ đó đã giành được những thành công to lớn trong lịch sử hơn 100 năm qua. Những thành tựu thực tiễn vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ Đại hội XVIII đến nay, là những thành tựu đạt được dưới sự chỉ dẫn khoa học theo Tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Đồng thời, từ những thành tựu thực tiễn vĩ đại này đã thúc đẩy cho hình thành nên tư tưởng mới và sự kiểm nghiệm cho tư tưởng mới này; chỉ ra một cách sâu sắc tính khoa học và tính chân lý của những tư tưởng quan trọng này. Về vấn đề này, PGS. TS. Nguyễn Minh Hoàn, chuyên gia Việt Nam nghiên cứu vấn đề Trung Quốc, Trưởng khoa triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, những thành tựu phát triển của Trung Quốc đã chứng tỏ lý luận này được áp dụng thành công trong thời đại mới của Trung Quốc, để rất xứng đáng với tên gọi “Chủ nghĩa Mác Trung Quốc đương đại”.

Ngay từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi Chủ nghĩa Mác được du nhập vào Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn chủ trương kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác với tình hình thực tế sinh động của Trung Quốc. PGS. TS. Nguyễn Minh Hoàn nêu rõ, Trung Quốc đã từng gặp nhiều khó khăn trong quá trình cách mạng, nguyên nhân gốc rễ là đã thoát ly khỏi tình hình thực tế của Trung Quốc cũng như đã thực hiện Chủ nghĩa Mác một cách giáo điều. May mắn là khi đã trải qua hàng loạt cuộc tìm kiếm gian nan từ thực tiễn cách mạng, cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm ra Tư tưởng Mao Trạch Đông, trong đó luôn thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận của Chủ nghĩa Mác với tình hình thực tế Trung Quốc, lấy đó làm kim chỉ nam và dẫn dắt cách mạng Trung Quốc cuối cùng giành được thắng lợi.

PGS. TS. Nguyễn Minh Hoàn cho biết thêm rằng, chính sách cải cách, mở cửa của Trung Quốc là một sáng tạo “xuất sắc” của Trung Quốc hoá Chủ nghĩa Mác. Trước đây, các nước xã hội chủ nghĩa chưa từng thực hiện kinh tế thị trường, song qua phân tích tình hình thế giới và tổng kết kinh nghiệm phát triển của bản thân nước mình, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã mạnh dạn đưa ra chính sách cải cách mở cửa, đưa kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn trỗi dậy. Điều này không chỉ đóng vai trò thúc đẩy to lớn cho sự phát triển Trung Quốc, mà còn mang đến kinh nghiệm tham khảo cho sự phát triển của các nước trên thế giới, đóng góp quan trọng cho kinh tế toàn cầu.

Đến nay, Trung Quốc một lần nữa kết hợp Chủ nghĩa Mác với tình hình thực tế Trung Quốc, đưa ra Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, thành tựu phát triển của Trung Quốc đã chứng tỏ, lý luận này đánh dấu sự thành công mới vượt bậc trong thời kỳ đương đại Trung Quốc.

PGS. TS. Nguyễn Minh Hoàn cho biết, trong Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình khi vừa nhậm chức đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông, “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải quyết tốt vấn đề ‘ăn no’, sau đó đưa ra giải quyết ‘ăn ngon’ của người dân.” PGS. TS. Nguyễn Minh Hoàn cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đã chuyển hóa “mâu thuẫn chính trong xã hội Trung Quốc thành mẫu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của người dân và sự phát triển không cân bằng và không đầy đủ”, sự phán đoán chính trị quan trọng này, đã phản ánh tình hình thực tế khách quan về sự phát triển xã hội Trung Quốc, chỉ rõ điểm gốc rễ để giải quyết vấn đề chính trong sự phát triển của Trung Quốc trong thời kỳ đương đại. PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho biết: “Tôi rất khâm phục Nhà lãnh đạo Trung Quốc biết phát huy tầm tư duy lý luận và gắn chặt với thực tiễn để luôn nhạy bén nắm bắt được sự biến đổi của thời đại ở những thời cơ then chốt: Một là, thúc đẩy phát triển chất lượng cao bằng mở cửa trình độ cao; Hai là, bắt tay vào việc giảm nghèo chuẩn xác, để đưa hơn 90 triệu dân số nghèo khó cùng bước vào xã hội khá giả.”.

Ông Nguyễn Minh Hoàn cho rằng, là thành quả mới nhất của Trung Quốc hoá Chủ nghĩa Mác, Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới luôn kiên trì và vận dụng chủ nghĩa Mác để mang đến nhiều đổi mới quan trọng cho Chủ nghĩa Mác. Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, chứng minh việc Trung Quốc đã có nhiều sáng tạo lý luận mang ý nghĩa khai phá, thực hiện sự trỗi dậy mới của Trung Quốc hoá Chủ nghĩa Mác, điều này mang đến gợi mở quan trọng và ý nghĩa tham khảo cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các quốc gia và chính đảng khác trên thế giới. “Chủ nghĩa Mác Trung Quốc đương đại” là tên gọi rất xứng đáng để thể hiện về sự không ngừng phát triển sáng tạo vượt bậc về Trung Quốc hoá Chủ nghĩa Mác trước thực tiễn của thời đại mới.

 

 

Biên tập viên:Vũ Minh