Trung Quốc nhấn mạnh I-rắc không nên trở thành sân chơi cạnh tranh địa chính trị

2022-10-05 16:27:32(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh ngày 4/10 cho biết, I-rắc có vị trí chiến lược quan trọng, đa dạng về dân tộc và tôn giáo, nên trở thành “bộ máy” thúc đẩy hợp tác khu vực, chớ không phải là sân chơi cạnh tranh địa chính trị.

Ông Đới Binh tại phiên họp xem xét vấn đề I-rắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, Trung Quốc nhất quán chủ trương tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước trong đó có I-rắc, nhất quán chủ trương đạt được an ninh chung thông qua hợp tác.

Ông Đới Binh cho biết, cộng đồng quốc tế nên tiếp tục kiên định ủng hộ I-rắc tiêu diệt tàn dư khủng bố, củng cố những thành quả chống khủng bố không dễ có được.

Biên tập viên:Vũ Minh