Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư trả lời và cổ vũ toàn thể kỹ sư địa chất của Đội địa chất 6 thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Sơn Đông

2022-10-05 12:44:44(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư trả lời tới toàn thể kỹ sư địa chất của Đội địa chất 6 thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Sơn Đông, cổ vũ họ nêu cao truyền thống tốt đẹp, làm tốt công tác thăm dò khoáng sản.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, tài nguyên khoáng sản là cơ sở vật chất quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, công tác thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản liên quan đến quốc kế dân sinh và an ninh quốc gia. Mong các đồng chí phát huy vai trò càng lớn hơn trong phong trào chiến lược thực hiện đột phá trong thăm dò khoáng sản vòng mới, đóng góp mới cho đảm bảo an ninh tài nguyên năng lượng quốc gia và xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phấn đấu viết lên trang sử mới của “Đội địa chất anh hùng”.

Biên tập viên:Duy Hoa