Giàn “Hải Cơ-1” đưa vào sản xuất khiến nhiều chỉ tiêu của giàn khai thác dầu mỏ trên biển riêng rẽ của Trung Quốc lập mức cao kỷ lục

2022-10-04 16:34:48(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/10, Giàn “Hải Cơ-1” chính thức đưa vào sản xuất tại vùng tác nghiệp mỏ dầu Lục Phong trên Nam Hải, Trung Quốc. Giàn cao gần 340,5 mét, nặng hơn 40 nghìn tấn, độ cao và trọng lượng điều lập mức cao kỷ lục trong các giàn khai thác dầu mỏ riêng rẽ của Trung Quốc.

Giàn “Hải Cơ-1” nằm ở vùng biển vùng chảo cửa sông Châu Giang, do Tập đoàn Dầu mỏ biển Trung Quốc tự chủ thiết kế và xây dựng. Dựa vào “Hải Cơ-1”, Tập đoàn Dầu mỏ biển Trung Quốc sẽ cùng lúc khai thác hai mỏ dầu, sau khi đi vào hoạt động, lượng sản xuất dầu thô cao nhất sẽ đạt 5000 tấn/ngày.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu mỏ biển Trung Quốc chi nhánh Thâm Quyến Đặng Thường Hồng cho biết, Giàn “Hải Cơ-1” đưa vào sản xuất thành công đánh dấu Trung Quốc đã nắm bắt công nghệ cốt lõi và chế tạo trang thiết bị thăm dò và khai thác dầu khí biển sâu, mở ra tiền lệ của Trung Quốc trong khai thác lần hai mỏ dầu biển sâu.

Biên tập viên:Kiều Quân