Trung Quốc khởi động công tác tuyển chọn phi hành gia dự bị đợt thứ 4

2022-10-03 09:45:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ bay tiếp theo của Chương trình Vũ trụ có người lái, mới đây, Trung Quốc đã khởi động công tác tuyển chọn phi hành gia dự bị đợt thứ 4.

Lần này tổng cộng sẽ tuyển chọn 12-14 phi hành gia dự bị bao gồm 7-8 phi hành gia lái tàu vũ trụ, 5-6 kỹ sư tàu vũ trụ và chuyên gia về phụ tải, trong đó có khoảng 2 chuyên gia về phụ tải. Phi hành gia lái tàu vũ trụ sẽ được tuyển chọn từ các phi công tại ngũ của Hải, Lục, Không quân, kỹ sư tàu vũ trụ sẽ được tuyển chọn từ nhân viên nghiên cứu khoa học và công nghệ-kỹ thuật chuyên nghiệp của Chương trình Vũ trụ có người lái và các lĩnh vực liên quan, chuyên gia về phụ tải sẽ được tuyển chọn từ nhân viên nghiên cứu khoa học vũ trụ và lĩnh vực ứng dụng liên quan.

Việc tuyển chọn phi hành gia dự bị lần này dự kiến kéo dài khoảng một năm rưỡi, và lần đầu tiên tuyển chọn chuyên gia về phụ tải tại khu vực Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân