Tổng chiều dài mạng lưới đường bộ Tân Cương Trung Quốc tăng 62 nghìn 200 km trong 10 năm qua

2022-10-03 09:59:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ năm 2012 đến nay, tổng chiều dài mạng lưới đường bộ Tân Cương, Trung Quốc tăng 62 nghìn 200 km, đạt 217 nghìn 300 km, mật độ mạng lưới đường bộ tăng hơn 40% so với đầu năm 2012.

10 năm qua, tổng chiều dài các tuyến đường bộ chính cấp quốc gia và cấp tỉnh của Tân Cương đạt 36 nghìn 700 km, trong đó tổng chiều dài đường cao tốc cấp 1 vượt quá 10 nghìn km. Tất cả thành phố và châu tự trị đều kết nối đường cao tốc.

Tân Cương hiện đã khánh thành toàn diện ba tuyến đường cao tốc lớn Nam, Bắc, Trung bộ, trong đó tuyến đường cao tốc cấp 1 vòng quanh vùng trũng Chuẩn Cát Nhĩ đã khánh thành, tuyến đường cao tốc cấp 1 vòng quanh vùng trũng Tháp Lí Mộc cơ bản hoàn thành xây dựng, tuyến đường bộ thứ ba chạy xuyên qua sa mạc Taklamakan đã khánh thành thông xe.

Biên tập viên:Mẫn Linh