Cảng Thương mại tự do Hải Nam Trung Quốc tăng hơn 1 triệu chủ thể thị trường mới trong gần hai năm

2022-10-02 14:43:10(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong hơn hai năm thực thi “Phương án tổng thể về xây dựng Cảng Thương mại tự do Hải Nam”, niềm sốt sắng đầu tư vào Cảng Thương mại tự do Hải Nam, Trung Quốc của các doanh nghiệp dâng cao, số chủ thể thị trường tăng nhanh chóng. Trong gần hai năm qua, số chủ thể thị trường mới tăng vượt quá 1 triệu, mức tăng liên tiếp 28 tháng đứng đầu cả nước. Tính đến cuối tháng 8 năm nay, tổng số chủ thể thị trường đã vượt quá 2 triệu.

Biên tập viên:Hạ Vi