Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Vị trí của Trung Quốc trong bảng xếp hạng chỉ số sáng tạo toàn cầu tăng liên tiếp trong 10 năm

2022-10-01 16:20:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, vị trí của Trung Quốc trong bảng xếp hạng chỉ số sáng tạo toàn cầu đã liên tiếp 10 năm tăng vững chắc, từ xếp thứ 34 trong năm 2012 tăng lên đến vị trí thứ 11 trong năm nay, là minh chứng cho thành quả nổi bật của Trung Quốc trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc coi trọng cao sáng tạo khoa học-công nghệ, bảo vệ nghiêm khắc quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường hợp tác sáng tạo khoa học-công nghệ quốc tế đa phương hóa, đa dạng hóa, đã đi lên con đường phát triển quyền sở hữu trí tuệ đặc sắc Trung Quốc trong 10 năm qua. “Không có một nước nào có thể là trung tâm sáng tạo riêng rẽ hoặc tự hưởng thành quả sáng tạo. Trung Quốc không những là nước quan trọng tham gia sáng tạo đi trước đón đầu trên trường quốc tế, mà còn là nước đóng góp quan trọng cho cùng giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu”.

Biên tập viên:Hạ Vi