Tạp chí “Cầu Thị” Trung Quốc đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới”

2022-10-01 16:03:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tạp chí “Cầu Thị” số 19 ra ngày 1/10 đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề “Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới”.

Bài viết nhấn mạnh, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa. Thực hiện giấc mơ vĩ đại đòi hỏi cần có dự án xây dựng vĩ đại. Dự án vĩ đại này chính là dự án vĩ đại mới xây dựng Đảng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thúc đẩy vào chiều sâu. Toàn Đảng cần kiên định nguyên tắc tính Đảng một cách tự giác hơn, bảo đảm Đảng ta mãi mãi duy trì sức sống bừng bừng và sức chiến đấu mạnh mẽ.

Biên tập viên:Hạ Vi