Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới: Trung Quốc liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu

2022-09-30 15:33:25(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/9, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới ra “Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2022” cho thấy, những năm qua, Trung Quốc liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, năm 2022 tăng bậc lên vị trí thứ 11.

Báo cáo cho biết, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi 4 ngành nghề: thiết bị phần cứng và điện về công nghệ thông tin viễn thông, dịch vụ phần mềm và công nghệ thông tin viễn thông, dược phẩm và công nghệ sinh học, xây dựng và kim loại công nghiệp.

Tại buổi công bố “Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022”, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Daren Tang cho biết, thành tích mà Trung Quốc giành được đã cho thấy thành quả của một quốc gia coi đổi mới sáng tạo là động cơ tăng trưởng và dành rất nhiều quan tâm.

Biên tập viên:Duy Hoa