Ra mắt phim chuyên đề “Giải mã 10 năm qua” của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc bằng nhiều thứ tiếng

2022-09-30 15:45:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/9, Lễ ra mắt phim chuyên đề “Giải mã 10 năm qua” của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc bằng nhiều thứ tiếng diễn ra tại Bắc Kinh. Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng tham dự, cùng các vị khách mời khởi động ra mắt phim chuyên đề “Giải mã 10 năm qua” bằng nhiều thứ tiếng.

Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc sẽ đưa ra phim chuyên đề “Giải mã 10 năm qua” bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng A-rập, tiếng Nga, v.v., cũng như các phiên bản bằng nhiều phương ngôn Hán ngữ như tiếng Quảng Đông, tiếng Mân Nam, v.v., cùng bạn bè trong và ngoài nước chứng kiến những thành tựu phi thường của Trung Quốc giành được trong 10 năm qua, kể lại câu chuyện phấn đấu tiến lên của Trung Quốc trong thời đại mới.

Biên tập viên:Duy Hoa