Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Năm nay Trung Quốc sẽ tổ chức hơn 30 hội nghị và hoạt động BRICS

2022-09-30 14:35:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, là nước Chủ tịch BRICS năm 2022, tính đến nay, Trung Quốc đã tổ chức thành công gần 130 hội nghị và hoạt động, từ nay đến cuối năm nay, Trung Quốc còn sẽ tổ chức hơn 30 hội nghị và hoạt động BRICS.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc dốc sức thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác BRICS, đi sâu thúc đẩy mô hình hợp tác “BRICS+”, thúc đẩy càng nhiều các nước đang phát triển tham gia hợp tác BRICS với hình thức thích hợp.

Biên tập viên:Duy Hoa