Cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi Trung Quốc

2022-09-29 15:08:06(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Ngày 4/10 là tết Trùng Dương – ngày lễ truyền thống Trung Quốc, cảm ơn và kính lão là chủ đề quan trọng trong hoạt động của tết Trùng Duơng, do vậy, ngày lễ này còn được đặt thành “Ngày người cao tuổi”. Những năm qua, Trung Quốc đẩy nhanh bố trí tích cực ứng phó già hóa dân số, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng sự nghiệp dưỡng lão và ngành nghề dưỡng lão, nỗ lực để tất cả người cao tuổi đều có thể có một cuộc sống cuối đời hạnh phúc mỹ mãn.

Biên tập viên:Vũ Minh