Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Những mưu toan mượn cớ vấn đề U-crai-na để ám chỉ vấn đề Đài Loan đều là trò thao túng chính trị có dụng ý xấu

2022-09-29 14:24:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, lập trường của Trung Quốc trong vấn đề U-crai-na là nhất quán và rõ ràng, Trung Quốc trước sau như một chủ trương chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước đều cần phải được tôn trọng, tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc đều cần phải được tuân thủ, mối quan ngại hợp lý về vấn đề an ninh của các bên đều phải được coi trọng, tất cả những nỗ lực có lợi cho giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng đều cần phải nhận được sự ủng hộ.

Ông Uông Văn Bân cho biết, là nước lớn có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc luôn dốc sức vào việc hòa giải và thúc đẩy đàm phán hoà bình, chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn, cũng không đổ thêm dầu vào lửa, cũng không thừa cơ trục lợi.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, có sự khác biệt về bản chất so với vấn đề U-crai-na, hai vấn đề không thể so sánh với nhau.

Biên tập viên:Sảnh Hoa