Kiên trì xây dựng Đảng cầm quyền vững mạnh toàn diện-nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc cải cách, mở cửa Trung Quốc

2022-09-28 08:36:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Liên xô giải thể, Đông Âu nguy biến, chủ nghĩa xã hội đã rơi vào thế thoái trào. Song đối với Trung Quốc, thông qua cải cách, mở cửa đã làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa không ngừng được điều chỉnh để thích ứng tình hình trong nước và quốc tế. Chính điều này đã khiến Trung Quốc không những tránh đi vào vết xe đổ như Liên xô cũ và Đông Âu, mà còn giành được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy phục hưng dân tộc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. PGS. TS Trương Ngọc Nam, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam cho rằng, nhận tố quyết định cho những thành tựu to lớn của Trung Quốc là nhờ sự lãnh đạo toàn diện và vững mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    PGS. TS Trương Ngọc Nam nêu rõ, sự lãnh đạo vững mạnh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước hết được thể hiện ở sự vững mạnh. PGS. TS Trương Ngọc Nam cho biết, sự thất bại của nghĩa xã hội ở Liên xô và chủ Đông Âu chủ yếu là bởi sự lãnh đạo sai lầm của Đảng cầm quyền khi thay đổi ngọn cờ và ý thức hệ để đi vào một con đường sai lầm. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất kiên định và mạnh mẽ trong vai trò lãnh đạo của mình. PGS. TS Trương Ngọc Nam cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc có hệ thống tổ chức khoa học và nghiêm ngặt, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, triển khai công tác phù hợp theo từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể, vì vậy có thể hình thành năng lực tổ chức và vận động mạnh mẽ, phát huy vai trò to lớn trong việc thực thi chiến lược và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng trong các thời kỳ cách mạnh, xây dựng và cải cách.

    PGS. TS Trương Ngọc Nam đồng thời nêu rõ, sự lãnh đạo  vững mạnh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thể hiện trên mọi phương diện. Nguyên nhân mà Trung Quốc giành được thành công còn nằm ở việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm vững toàn cục, hài hoà các bên, là hạt nhân lãnh đạo mọi sự nghiệp của Đảng và nhà nước Trung Quốc. Khái quát về sự lãnh đạo toàn diện, Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra quan điểm “Đảng Chính Quân Dân Học, Đông Tây Nam Bắc Trung, Đảng lãnh đạo mọi mặt”. PGS. TS Trương Ngọc Nam cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo duy nhất của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đối với một nước lớn nông nghiệp, đông dân, đất đai rộng lớn và có lịch sử phong kiến lâu đời, thì chỉ có một chính đảng thật sự thay mặt nhân dân và lợi ích dân tộc mới có thể lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi cuối cùng của cách mạng, thực hiện độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân.

    PGS. TS Trương Ngọc Nam cho rằng, cũng chính vì có sự lãnh đạo vững mạnh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc mới có khác biệt với Liên xô và các nước Đông Âu, phát triển được chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên trì tôn chỉ căn bản toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, kiên trì phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân, thành quả phát triển do nhân dân cùng hưởng. Trên cơ sở đó, xây dựng xã hội hài hoà dân chủ pháp trị, công bằng chính nghĩa, tin cậy hữu ái, tràn đầy sức sống, an ninh và trật tự, chung sống hài hoà giữa con người với thiên nhiên. Điều này khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân.

    PGS. TS Trương Ngọc Nam cho biết, hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều kiên trì quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, những kinh nghiệm quý báu cầm quyền không ngừng sáng tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý nghĩa tham khảo quan trọng cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Hai Đảng cần tăng cường giao lưu và hợp tác, không ngừng phấn đấu xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, lãnh đạo nhân dân cùng thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách mở cửa không ngừng lớn mạnh và phát triển lên phía trước, đóng góp cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, giữ gìn môi trường quốc tế hoà bình, ổn định và cùng phát triển lên một tầm cao mới.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa