Kiên định đi lên phía trước trên chặng đường phục hưng—lời tựa của bộ sách “Văn khố Phục hưng”

2022-09-27 17:42:21(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình viết lời tựa mang tiêu đề “Kiên định đi lên phía trước trên chặng đường phục hưng” cho bộ sách “Văn khố Phục hưng” sắp xuất bản phát hành.

Lời tựa viết rằng: Biên soạn bộ sách “Văn khố Phục hưng” là dự án văn hóa quan trọng được Trung ương Đảng phê chuẩn thực thi. Nhân dịp Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân đi lên chặng đường mới xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, bộ sách này được xuất bản có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc chúng ta kiên định sự tự tin vào lịch sử, nắm bắt xu hướng thời đại, đi tốt trên con đường Trung Quốc, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Dân tộc Trung Hoa là dân tộc vĩ đại nhất thế giới, có những đóng góp không thể phai mờ cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Từ thời cận đại, dân tộc Trung Hoa gặp phải tai họa lớn chưa từng có. Kể từ thời kỳ đó, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa đã trở thành giấc mơ vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa. Sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết và dẫn dắt nhân dân đấu tranh gian khổ, kiên trì vị thế chỉ đạo của Chủ nghĩa Mác, tìm được con đường đúng đắn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Trong tiến trình lịch sử thực hiện sự phục hưng vĩ đại, phần tử tiên tiến và con cháu ưu tú của dân tộc Trung Hoa từ thế hệ này sang thế hệ khác không ngừng tìm tòi, phấn đấu, hy sinh và sáng tạo, để lại một lượng lớn văn hiến quý báu có cả giá trị lịch sử lẫn ý nghĩa thời đại quan trọng. Biên soạn và xuất bản bộ sách “Văn khố Phục hưng” là nhằm thông qua lựa chọn và biên soạn những văn hiến tư tưởng quan trọng từ thời cận đại đến nay, ghi lại chặng đường mở mang của thế hệ trước, gợi ý cho chặng đường phấn đấu của thế hệ sau.

Biên tập viên:Duy Hoa