Bầu ra toàn bộ đại biểu Đại hội đại biểu tham gia toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc

2022-09-26 12:15:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo Tân Hoa xã: Dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, công tác bầu cử đại biểu Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành thuận lợi. Các đơn vị bầu cử trên cả nước đã lần lượt triệu tập Đại hội đại biểu của Đảng hoặc Hội nghị đại biểu của Đảng, bầu ra 2296 đại biểu của Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Đại biểu của Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc được bầu ra bằng cách từ cấp dưới đến cấp trên, kết hợp cả cấp trên và cấp dưới, xem xét nhiều lần và bầu ra theo từng cấp. Trong số các đại biểu, không những có cán bộ lãnh đạo đảng viên, mà còn có đảng viên trên tuyến đầu sản xuất và công tác, trong đó có một số lượng nhất định là nữ đảng viên, đảng viên dân tộc thiểu số, có các đại biểu đến từ các lĩnh vực như kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng, chính trị pháp luật, giáo dục, tuyên truyền, văn hoá, y tế, thể thao và quản lý xã hội, v.v..

Biên tập viên:Sảnh Hoa