Tổng sản lượng lương thực vụ Hè năm 2022 của Trung Quốc đạt 147 triệu 390 nghìn tấn, tăng 1 triệu 435 nghìn tấn so với năm ngoái

2022-09-24 16:27:54(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay, lúa mì vụ Hè của Trung Quốc chắc chắn tăng sản lượng và bội thu, sản lượng lương thực vụ Hè chiếm hơn 21% tổng sản lượng lương thực cả năm. Theo số liệu của Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc, tổng sản lượng lương thực vụ Hè năm 2022 của Trung Quốc đạt 147 tiệu 390 nghìn tấn, tăng 1 triệu 435 nghìn tấn, tăng 1,0% so với năm ngoái. Trong đó, sản lượng lúa mì là 135 tiệu 760 nghìn tấn, tăng 1 triệu 285 nghìn tấn, tăng 1,0% so với năm ngoái.

Năm nay, lương thực vụ Hè Trung Quốc bội thu và tăng sản lượng là không dễ có được. Trung ương lần đầu tiên thực thi biện pháp các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng chịu trách nhiệm về an ninh lương thực, tăng mức tiền thưởng cho các huyện sản xuất lương thực lớn, cấp sớm trợ cấp trị giá 120,5 tỷ nhân dân tệ để bảo vệ độ phì nhiêu, màu mỡ của đất canh tác, và cấp trợ cấp cho nông dân sản xuất lương thực, tiếp tục nâng mức giá sàn thu mua lúa mì và lúa gạo, hình thành hợp lực mạnh mẽ cọi trọng cao nông nghiệp và sản xuất lương thực.

Lúa vụ Hè là vụ thu hoạch lương thực thứ hai ở Trung Quốc, sản lượng lúa vụ Hè chiếm khoảng 4% tổng sản lượng lương thực cả năm. Năm nay, cả diện tích và sản lượng lúa vụ Hè đều thực hiện tăng trưởng. Dưới sự ủng hộ của chính sách Trung ương và sự thúc đẩy của các địa phương, diện tích trồng lúa vụ Hè năm nay tăng lên. Mặc dù chịu ảnh hưởng nhẹ do lũ lụt và thiếu ánh nắng ở một số khu vực, nhưng sản lượng lúa vụ Hè vẫn thực hiện tăng trưởng do thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai và giảm thiệt hại.

Biên tập viên:Vũ Minh