Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 tiếp nhận hồ sơ đăng ký của phóng viên

2022-09-21 10:42:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 5-10/11/2022. Hệ thống đăng ký hồ sơ để cấp thẻ phóng viên sẽ hoạt động từ ngày 21/9 đến ngày 10/10.

Các cơ quan báo chí có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin của Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc tại địa chỉ www.ciie.org hoặc ứng dụng chính thức trên điện thoại di động.

Cân nhắc đến yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 chủ yếu mời phóng viên trong nước cũng như phóng viên nước ngoài thường trú tại Trung Quốc đại lục, phóng viên Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan.

Ban tổ chức sẽ công bố thời gian và cách thức lĩnh thẻ phóng viên trên kênh nộp hồ sơ nói trên vào lúc thích hợp.

Biên tập viên:Vũ Minh