Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ càng mở càng rộng

2022-09-21 13:59:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 20/9 cho biết, trong tương lai, cánh cửa mở cửa của Trung Quốc không những không đóng lại mà sẽ càng mở càng rộng.

Mới đây, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố báo cáo về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay. Số liệu cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2021, mức tăng GDP Trung Quốc trung bình hàng năm là 6,6%, cao hơn mức tăng trung bình 2,6% của thế giới và 3,7% của các nền kinh tế đang phát triển.

Ông Uông Văn Bân cho biết, trong 10 năm qua, đóng góp bình quân của Trung Quốc vào mức tăng kinh tế thế giới vượt 30%, đứng đầu thế giới. Điều này cho thấy Trung Quốc là bộ máy ổn định và nguồn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

Ông Uông Văn Bân cho biết, những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới ảm đạm. Đứng trước những khó khăn và thách thức, Trung Quốc tin rằng mở cửa và hợp tác là xu thế lịch sử, cùng có lợi và cùng thắng là lòng người hướng đến.    

  

Biên tập viên:Thanh Đóa